Na czym polega terapia uzależnień?

Leczenie uzależnień ma szeroki zakres. Chcemy, by uzależniony nauczył się funkcjonować bez alkoholu, narkotyków, hazardu czy innego rodzaju używek, które uniemożliwiają normalne, codzienne funkcjonowanie. Terapia uczy osobę uzależnioną wprowadzać zmiany. Terapia uzależnień powinna zawierać zarówno terapię indywidualną jak i grupową. Długość trwania terapii również zależy od rodzaju uzależnienia, długości trwania uzależnienia i wsparcia osoby uzależnionej. Zmiany, które uzależniony wprowadza w życie powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, relacji międzyludzkich, myślenia, przeżywania i sposobów reagowania na trudności i przeciwności. Często osoba uzależniona nie ma wsparcia nikogo z zewnątrz, wtedy terapia uzależnień może trwać dłużej. Jednak wsparcie osoby, która w jakiś sposób jest toksyczna dla uzależnionego może być podstawą do rozwiązania głębszych problemów i na tym się koncentrujemy.

Od czego zaczyna się leczenie uzależnień?

Podstawą leczenia uzależnień jest uświadomienie sobie problemu. „Nie, ja nie piję aż tak dużo”, „piję sporadycznie, raz dziennie lampkę wina, to nie jest uzależnienie”, „nie muszę brać narkotyków, umiem to kontrolować, biorę kiedy mam ochotę”. Uzależnieni często tkwią w tych kłamstwach i wierzą w nie. Dlatego podstawową kwestią jaką zajmuje się terapia uzależnień jest uświadomienie sobie problemu, stawanie twarzą w twarz ze swoimi słabościami, konfrontacja z nimi i praca nad nimi. Początkiem terapii uzależnień jest często detoks, następnie ustalany jest plan terapii. Terapia uzależnień mimo prowadzenia zajęć grupowych jest mocno skoncentrowana na każdej osobie, terapeuta prowadzi obserwacje osoby uzależnionej i wprowadza dodatkowe elementy terapii. Leczenie uzależnień może być w ośrodku zamkniętym jak i w ośrodku dziennym. Nasz ośrodek prowadzi terapię uzależnień w bardzo komfortowych warunkach, w wysokim standardzie. Osoby uzależnione zostają w ośrodku na cały czas trwania terapii, rodzina może ich odwiedzać.

Rodzina w terapii uzależnień

Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym w Centrum profilaktyki i terapii „Ośrodek nad Strugą”Często wskazana jest praca zarówno z uzależnionym jak i z jego rodziną. Dlatego w czasie odwiedzin staramy się prowadzić rozmowy z rodziną, często dającą obraz i światło w terapii. Osoby uzależnione często przedstawiają siebie w dużo jaśniejszym świetle niż widzi to rodzina. Terapia uzależnień osób uzależnionych od alkoholu obejmuje odwyk od alkoholu, czasami potrzebne jest odtrucie alkoholowe, osoba uzależniona jest w razie potrzeb kontrolowana alkomatem. Jednak często podjęcie decyzji o terapii jest tak ważnym krokiem dla uzależnionego, że ze wszystkich sił stara się dać radę, by terapia uzależnień była skuteczna. Terapeuci obserwują osoby uzależnione i często reagują w odpowiednim momencie, opierając się na emocjach i zachowaniu osoby uzależnionej. U niektórych osób potrzebne jest wsparcie medyczne ze względu na zagrożenie i ryzyko wystąpienia zespołu abstynencyjnego a on może zagrażać życiu.

Czy grupowa terapia uzależnień ma sens?

Pytanie to zadaje sobie wielu uzależnionych i ich rodziny. Pokrótce możemy odpowiedzieć, że tak, wsparcie, które uzależnieni otrzymują od siebie nawzajem, relacje jakie ze sobą budują i wymiana doświadczeń są często jednym z ważniejszych czynników w drodze do zdrowia i trzeźwości. Więcej na temat terapii indywidualnych i grupowych przybliżymy w którymś kolejnym wpisie.

Terapia uzależnień w Centrum profilaktyki i terapii „Ośrodek nad Strugą”Terapia grupowa nie jest jednak szybszym sposobem na terapię większej ilości osób. Mimo, że osoby uzależnione w czasie leczenia uzależnień różnią się od siebie statusem materialnym, wiekiem, płcią, wyglądem, zainteresowaniami, można rzec, że różnią się praktycznie wszystkim, to w każdej jednej historii odnajdują cząstkę siebie. Wszystkie opowiedziane historie mają w sobie moc, mają coś, co pomaga uzależnionym walczyć ze swoimi słabościami, pokazują często światło w tunelu uzależnień. Często najbardziej terapii grupowej obawiają się osoby, które mają problemy z bliskością, otwartością, relacjami z bliskimi i dalszymi znajomymi, z rodziną, powtarzają te same błędy w bliskich relacjach i najczęściej te osoby najwięcej korzystają na terapii grupowej. Jest to dla nich okazja do przeciwstawiania się swoim słabościom i ograniczeniom i to one, dzięki innym otwartym osobom mogą najwięcej wziąć ważnych rad do swojego życia i zrozumieć wiele kwestii z którymi sami sobie nie radzą. Jednak by jakiekolwiek leczenie uzależnień miała sens, potrzebne jest zaangażowanie uzależnionego. Bez tego żaden rodzaj terapii i żaden terapeuta nie jest w stanie pomóc.