Leczenie uzależneinia od narkotyków

Narkomania jest złożoną chorobą, która wywiera wpływ na ludzi w sposób głęboki i wysoce zindywidualizowany. Niszczy zdrowie używających, relacje i całe życie. Chociaż nie ma szybkiego ani łatwego rozwiązania problemu uzależnienia od narkotyków, uzależnieni i ci, którzy chcą pomóc najbliższym, mogą i powinni mieć nadzieję na lepszą przyszłość.

Najczęstsze oznaki i objawy uzależnienia od narkotyków to:

  • wzrastająca tolerancja na określoną substancję;
  • przyjmowanie leków w celu uniknięcia objawów odstawienia;
  • niezdolność do zaprzestania używania narkotyków.

Podczas gdy każdy nadużywany lek wywołuje różne efekty, wszystkie nadużywane substancje mają jedną wspólną cechę: zmieniają chemię mózgu, powodując długotrwałe zmiany w jego funkcjonowaniu.

Leki skutecznie atakują mózg, zakłócając umiejętność jasnego myślenia, prawidłowego oceniania, kontrolowania zachowania i normalnego odczuwania. Te zmieniające biochemię mózgu substancje są również odpowiedzialne za głód narkotyków i kompulsje do używania leków, które uzależniają.


Masz jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie terapii?
Skontaktuj się z nami.